Επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση

Αγροτική Περιοχή Μετόχι, Επανωμή Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο

+30 2392049103

Fax

+30 2392049337

E-mail

info@thermokipiaathina.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ